Reference 2009

SIEMENS

Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: SIEMENS, s.r.o.
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo: TR Mírovka
Doba plnění: 05/2009
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: SIEMENS, s.r.o.
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo: TR Týnec nad Labem
Doba plnění: 12/2009
Skládání příslušenství pro transformátory Siemens
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: SIEMENS, s.r.o.
Rozsah: Kompletní složení příslušenství a dozor při skládání nádoby na pozici
Místo: TR Mírovka, TR Týnec nad Labem, TR Výškov, TR Lískovec, TR Krasíkov, TR Řeporyje a TR Vítkov
Doba plnění: 2009
Montáž transformátorové ochrany SERGI pro T401 a T402 v US Steel Košice
Investor: SIEMENS, s.r.o.
Objednatel: ENERTIS, s.r.o.
Rozsah: Montáž transformátorové ochrany, vypracování projektu stavebních, strojních a elektroinstalačních části. Dodávka tuzemských komponentů, montáž a zprovoznění celého zařízení pod vedením šéfmontéra SERGI
Místo: US Steel Košice
Doba plnění: 06/2009
Výměna poškozeného vaku
Investor: SIEMENS, s.r.o.
Objednatel: SIEMENS, s.r.o.
Rozsah: Výměna poškozeného vaku za nový a hermetizace stroje.
Místo: TR Mírovka
Doba plnění: 09/2009

ABB s.r.o.

Měření povrchové teploty vinutí na transformátorech vn 2MVA
Investor: TPCA s.r.o.
Objednatel: ABB s.r.o.
Rozsah: Měření povrchové teploty vinutí suchých transformátorů za provozu
Místo: Areál závodu-Kolín
Doba plnění: 08/2009
Provedení kontrol a diagnostiky blokových a odbočkových transformátorů bloků 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT
Investor: ECK Generating s.r.o.
Objednatel: ABB s.r.o.
Rozsah: Provedení kontrol a diagnostiky blokových a odbočkových transformátorů bloků 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT
Místo: Teplárna Kladno
Doba plnění: 2009

ČEPS, a.s.

Preventivní údržba transformátorů vn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Chodov,TR Malešice, TR Opočinek, TR Týnec, TR Neznášov a TR Čechy Střed
Doba plnění: 2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Týnec nad Labem, TR Neznášov a TR Milín
Doba plnění: 2009
Objednání a montáž nového vaku do konzervátoru stroje
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Výměna poškozeného vaku za nový a hermetizace stroje.
Místo: TR Dasný
Doba plnění: 08/2009

PRE a.s.

Demontáž transformátoru 40MVA
Investor: PRE a.s.
Objednatel: FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah: Demontáž a naložení transformátoru pro ekologickou likvidaci
Místo: TR Jinonice
Doba plnění: 06/2009
Demontáž transformátoru 40MVA
Investor: PRE a.s.
Objednatel: FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah: Demontáž, naložení transformátoru v TR Zličín. Převoz do TR Sever složení a montáž
Místo: TR Jinonice
Doba plnění: 06/2009

VÚJE, a.s.

Výměna jednofázového transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Manipulace s transformátorem na rozvodně, montáž příslušenství, zkoušky příslušenství
Místo: ES Považská Bystrica
Doba plnění: 05/2009
Výměna průchodky 110kV transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Výměna a přetěsnění průchodky 110kV
Místo: ES Považská Bystrica
Doba plnění: 07-08/2009
Výměna průchodek 110kV transformátoru 250MVA, 400/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Výměna a přetěsnění průchodek 110kV (3ks)
Místo: ES Varín
Doba plnění: 08-09/2009
Výměna pohonu EM1TUR za MR ED 100S (Maschinenfabrik Reinhausen GmgH) transformátoru 250MVA, 400/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Výměna pohonu
Místo: ES Rimavská Sobota
Doba plnění: 11/2009
Přetěsnění transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Odstranění netěsností
Místo: ES Križovany
Doba plnění: 11/2009

Ostatní

Oprava transformátorů 6,3MVA(2ks) a 4MVA
Investor: CCServices a.s.
Objednatel: ASE-ZVN s.r.o.
Rozsah: Odvoz transformátoru z rozvodny Lišnice.
Měření izolačních odporů (Riz) vinutí před opravou.
Měření Qv, Up, Čk olejové náplně transformátoru před opravou.
Vypuštění olejové náplně transformátoru.
Přetěsnění průchodek, armatur, dilatační nádoby a dělící roviny nádoby.
Kontrola a seřízení přepojovače.
Vyzvednutí aktivních částí z nádoby, kontrola aktivních částí-dotažení vinutí, magnetického obvodu.
Výměna všech ventilů za nové kulové, BR, teploměru, vysoušeče včetně nové silikagelové náplně, ukazatele hladiny oleje a modernizace příslušenství.
Úprava dilatační nádoby a montáž ukazatele hladiny COMEM.
Výměna kabeláže.
Odpuštění kalu včetně vyčištění nečistot ze dna nádoby.
Plnění transformátoru původní olejovou náplní přes filtrační stanici a doplnění olejem jako náhrada za odpuštěný kal.
Filtrace a odplynění olejové náplně transformátoru-dle výsledků měření oleje.
Nátěr transformátoru.
Měření izolačních stavů transformátoru po opravě-Riz, tg.C+C vinutí.
Provedení rozboru olejové náplně transformátoru po opravě.
Stanovení obsahu PCB látek v oleji.
Vypracování protokolů měření, předávacího protokolu a předání díla.
Místo: TR Líšnice/Revizní věž Mělník
Doba plnění: 10-12/2009
Preventivní údržba transformátorů vn Lasselsberger Rakovník
Investor: Lasselsberger, a.s.
Objednatel: Lasselsberger, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby
Místo: TR Lasselsberger Rakovník
Doba plnění: 2009
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 1MVA
Investor: Amtek Precision Engineering Czech Republic s.r.o.
Objednatel: AZ-Proel s.r.o.
Rozsah: Kompletní přetěsněni transformátorů a revize aktivních částí
Místo: Areál závodu-Písek
Doba plnění: 08/2009
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 630kVA
Investor: nktcables, s.r.o.
Objednatel: nktcables, s.r.o.
Rozsah: Kompletní přetěsněni transformátorů a revize aktivních částí
Místo: Areál závodu-Kladno
Doba plnění: 08/2009
Šrotace TR Nošovice
Investor: EKO Logistics s.r.o.
Objednatel: EKO Logistics s.r.o.
Rozsah: Práce při demontáži transformátoru T400 TR Nošovice (demontáž potrubí, konzervátoru a vytažení stroje ze stání pro převoz)
Místo: TR Nošovice
Doba plnění: 08/2009
Revize transformátoru v hotelích
Investor: CPI Hotels, a.s.
Objednatel: CPI Hotels, a.s.
Rozsah: Revize transformátoru (měření a zkoušky oleje)
Místo: Areál Hloubětín
Doba plnění: 07/2009
Revize zařízení TRANE
Investor: Česká televize
Objednatel: TRANE CR spol. s.r.o.
Rozsah: Revize kompresoru
Místo: Objekt České televize na Kavčích horách
Doba plnění: 04/2009
Elektrodozor v rozvodně
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: PATOK a.s. a Ochrana podzemních vod s.r.o.
Rozsah: Čištění a monitorování kanalizace a výstavba studny
Místo: TR Čechy Střed
Doba plnění: 08-09/2009