Referenční list 2009 – 2016

Preventivní údržba transformátorů vn, vvn a zvn
Investor: Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Objednatel: Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby a diagnostiky transformátorů spadající pod Teplárnu Alpiq.
Místo: Teplárna Alpiq
Doba plnění: 2009-do dnes
Preventivní údržba transformátorů vn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Chodov,TR Malešice, TR Opočinek, TR Týnec, TR Neznášov a TR Čechy Střed
Doba plnění: 2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Týnec, TR Neznášov a TR Milín
Doba plnění: 2009
Výměna jednofázového transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Manipulace s transformátorem na rozvodně, montáž příslušenství, zkoušky příslušenství
Místo: ES Považská Bystrica
Doba plnění: 05/2009
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: SIEMENS, s.r.o.
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo: TR Mírovka
Doba plnění: 05/2009
Montáž transformátorové ochrany SERGI pro T401 a T402 v US Steel Košice
Investor: SIEMENS, s.r.o.
Objednatel: ENERTIS, s.r.o.
Rozsah: Montáž transformátorové ochrany, vypracování projektu stavební, strojní a elektročásti, dodávka tuzemských komponent, montáž a zprovoznění celého zařízení pod vedením šéfmontéra SERGI.
Místo: US Steel Košice
Doba plnění: 06/2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Čechy Střed
Doba plnění: 2010-2014
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Chodov, TR Opočinek
Doba plnění: 2011-2014
Kompletace blokového transformátoru ABB
Investor: ECK Kladno-K7
Objednatel: ABB s.r.o./FABRICOM CZ a.s. – BU Infrastruktura
Rozsah: Složení transformátoru s trajleru na stání, kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 110/15 kV, 169 MVA
Místo: TR ECK Kladno-K7
Doba plnění: 06-09/2012
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens.
Místo: TR Dasný
Doba plnění: 08/2012
Kompletace transformátorů SGB 40MVA(2ks)
Investor: Pražská energetika, a.s. (PRE)
Objednatel: COFELYa.s
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, doplnění olejové náplně transformátoru 40MVA-2ks
Místo: TR Lhotka
Doba plnění: 09-10/2012
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo: TR Čechy Střed
Doba plnění: 07/2013
Havárie transformátoru T402
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: EKO Logistics s.r.o.
Rozsah: Odstrojení, vytažení, naložení a odvoz transformátoru do místa likvidace
Místo: TR Chodov
Doba plnění: 06-07/2013
Havárie transformátoru T402
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ASE, s.r.o.
Rozsah: Demontáž náhradního transformátoru, zabalení, vytažení transformátoru ze stanoviště, naležení, přesun, složení na provizorní stání, opětovná montáž a přesun na stanoviště.
Místo: TR Mírovka a TR Chodov
Doba plnění: 07-08/2013
Výměna transformátoru T403
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: EKO Logistics s.r.o.
Rozsah: Odčerpání oleje, demontáž příslušenství a vysunutí transformátoru ze stanoviště
Místo: TR Řeporyje
Doba plnění: 09/2013

Ostatní

Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Lasselsberger Rakovník
Doba plnění: 2014-2017
Přetažení transformátoru 350MVA, 400/121/10,5 kV Siemens
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: EGEM s.r.o.
Rozsah: Manipulace s transformátorem na rozvodně
Místo: TR Dasný
Doba plnění: 08/2014
Kompletace transformátoru Siemens 25MVA (2ks)
Investor: Lovochemie a.s.
Objednatel: Siemens, s.r.o.
Rozsah: Složení transformátoru s trajleru na stání, kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 25MVA 110/6,3 kV Siemens
Místo: TR Lovochemie
Doba plnění: 09-12/2014
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Realizace řádu preventivní údržby.
Místo: TR Chodov, TR Opočinek a TR Mírovka
Doba plnění: 2015-2018
Výměna pryžového vaku-transformátor ČKD 330MVA
Investor: SEPS, a.s.
Objednatel: VÚJE, a.s.
Rozsah: Demontáž a montáž pryžového vaku, hermetizace transformátoru. Manipulace s olejem zabezpečila společnost VÚJE, a.s.
Místo: ES Moldava nad Bodvou
Doba plnění: 09/2015
Převoz rezervního autotransformátoru 350 MVA
Investor: ČEPS, a.s.
Objednatel: ČEPS, a.s.
Rozsah: Demontáž náhradního transformátoru, zabalení, vytažení transformátoru ze stanoviště, naležení, přesun, složení na stání, opětovná montáž.
Místo: TR Čechy Střed a TR Nošovice
Doba plnění: 08-10/2015
Oprava transformátorů-T1 (35/5,5 kV, 25 MVA) a T1 (110/22kV 63MVA)
Investor: Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Objednatel: Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Rozsah: Oprava-zavaření dělící roviny, přetěsnění (průchodek, radiátorů,montážních otvorů atd.), výměna (BR, PT100, teploměrů), montáž nových kulových kohoutů do 2“, kompletní nátěr nátěr transformátoru vč. Příslušenství, diagnostika.
Místo: Teplárna Alpiq
Doba plnění: 2014-2015
TR 110/22kV Praha – TŘEBORADICE, realizace obnovy stání T101, T102 a T103
Investor: Pražská energetika, a.s. (PRE)
Objednatel: COFELYa.s
Rozsah: Příprava transformátorů na transport, převoz transformátorů ze stávajících umístění do nového stanoviště v areálu transformovny Třeboradice včetně diagnostiky a odběrů oleje po převozu s případnými pracemi s tím spojenými.
Místo: TR Třeboradice
Doba plnění: 2015-2016