Certifikáty

Živnostenská oprávnění

Obchodní společnost Trafoservis – Říha s.r.o. provozuje svou činnost na základě příslušných živnostenských oprávnění.

Oprávnění k provádění montáží, oprav a revizí vyhrazených elektrických zařízení


Od roku 2010 udržuje obchodní společnost TŘ svůj systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2008

Certifikát – ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016

Členství V AZVN

Obchodní společnost TŘ je členem Asociace zkušeben vysokého napětí, která zajišťuje unifikaci zkušebních postupů, vyhodnocení zkušebních metod a kontrolní metody zkušebních laboratoří a podnikových zkušeben. V této asociaci je obchodní společnost TŘ vedena jako zkušebna E50.


Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147895