Reference 2009

SIEMENS

Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo:TR Mírovka
Doba plnění:05/2009
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo:TR Týnec nad Labem
Doba plnění:12/2009
Skládání příslušenství pro transformátory Siemens
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní složení příslušenství a dozor při skládání nádoby na pozici
Místo:TR Mírovka, TR Týnec nad Labem, TR Výškov, TR Lískovec, TR Krasíkov, TR Řeporyje a TR Vítkov
Doba plnění:2009
Montáž transformátorové ochrany SERGI pro T401 a T402 v US Steel Košice
Investor:SIEMENS, s.r.o.
Objednatel:ENERTIS, s.r.o.
Rozsah:Montáž transformátorové ochrany, vypracování projektu stavebních, strojních a elektroinstalačních části. Dodávka tuzemských komponentů, montáž a zprovoznění celého zařízení pod vedením šéfmontéra SERGI
Místo:US Steel Košice
Doba plnění:06/2009
Výměna poškozeného vaku
Investor:SIEMENS, s.r.o.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Výměna poškozeného vaku za nový a hermetizace stroje.
Místo:TR Mírovka
Doba plnění:09/2009

ABB s.r.o.

Měření povrchové teploty vinutí na transformátorech vn 2MVA
Investor:TPCA s.r.o.
Objednatel:ABB s.r.o.
Rozsah:Měření povrchové teploty vinutí suchých transformátorů za provozu
Místo:Areál závodu-Kolín
Doba plnění:08/2009
Provedení kontrol a diagnostiky blokových a odbočkových transformátorů bloků 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT
Investor:ECK Generating s.r.o.
Objednatel:ABB s.r.o.
Rozsah:Provedení kontrol a diagnostiky blokových a odbočkových transformátorů bloků 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT
Místo:Teplárna Kladno
Doba plnění:2009

ČEPS, a.s.

Preventivní údržba transformátorů vn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Chodov,TR Malešice, TR Opočinek, TR Týnec, TR Neznášov a TR Čechy Střed
Doba plnění:2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Týnec nad Labem, TR Neznášov a TR Milín
Doba plnění:2009
Objednání a montáž nového vaku do konzervátoru stroje
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Výměna poškozeného vaku za nový a hermetizace stroje.
Místo:TR Dasný
Doba plnění:08/2009

PRE a.s.

Demontáž transformátoru 40MVA
Investor:PRE a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž a naložení transformátoru pro ekologickou likvidaci
Místo:TR Jinonice
Doba plnění:06/2009
Demontáž transformátoru 40MVA
Investor:PRE a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž, naložení transformátoru v TR Zličín. Převoz do TR Sever složení a montáž
Místo:TR Jinonice
Doba plnění:06/2009

VÚJE, a.s.

Výměna jednofázového transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Manipulace s transformátorem na rozvodně, montáž příslušenství, zkoušky příslušenství
Místo:ES Považská Bystrica
Doba plnění:05/2009
Výměna průchodky 110kV transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna a přetěsnění průchodky 110kV
Místo:ES Považská Bystrica
Doba plnění:07-08/2009
Výměna průchodek 110kV transformátoru 250MVA, 400/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna a přetěsnění průchodek 110kV (3ks)
Místo:ES Varín
Doba plnění:08-09/2009
Výměna pohonu EM1TUR za MR ED 100S (Maschinenfabrik Reinhausen GmgH) transformátoru 250MVA, 400/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna pohonu
Místo:ES Rimavská Sobota
Doba plnění:11/2009
Přetěsnění transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Odstranění netěsností
Místo:ES Križovany
Doba plnění:11/2009

Ostatní

Oprava transformátorů 6,3MVA(2ks) a 4MVA
Investor:CCServices a.s.
Objednatel:ASE-ZVN s.r.o.
Rozsah:Odvoz transformátoru z rozvodny Lišnice.
Měření izolačních odporů (Riz) vinutí před opravou.
Měření Qv, Up, Čk olejové náplně transformátoru před opravou.
Vypuštění olejové náplně transformátoru.
Přetěsnění průchodek, armatur, dilatační nádoby a dělící roviny nádoby.
Kontrola a seřízení přepojovače.
Vyzvednutí aktivních částí z nádoby, kontrola aktivních částí-dotažení vinutí, magnetického obvodu.
Výměna všech ventilů za nové kulové, BR, teploměru, vysoušeče včetně nové silikagelové náplně, ukazatele hladiny oleje a modernizace příslušenství.
Úprava dilatační nádoby a montáž ukazatele hladiny COMEM.
Výměna kabeláže.
Odpuštění kalu včetně vyčištění nečistot ze dna nádoby.
Plnění transformátoru původní olejovou náplní přes filtrační stanici a doplnění olejem jako náhrada za odpuštěný kal.
Filtrace a odplynění olejové náplně transformátoru-dle výsledků měření oleje.
Nátěr transformátoru.
Měření izolačních stavů transformátoru po opravě-Riz, tg.C+C vinutí.
Provedení rozboru olejové náplně transformátoru po opravě.
Stanovení obsahu PCB látek v oleji.
Vypracování protokolů měření, předávacího protokolu a předání díla.
Místo:TR Líšnice/Revizní věž Mělník
Doba plnění:10-12/2009
Preventivní údržba transformátorů vn Lasselsberger Rakovník
Investor:Lasselsberger, a.s.
Objednatel:Lasselsberger, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby
Místo:TR Lasselsberger Rakovník
Doba plnění:2009
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 1MVA
Investor:Amtek Precision Engineering Czech Republic s.r.o.
Objednatel:AZ-Proel s.r.o.
Rozsah:Kompletní přetěsněni transformátorů a revize aktivních částí
Místo:Areál závodu-Písek
Doba plnění:08/2009
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 630kVA
Investor:nktcables, s.r.o.
Objednatel:nktcables, s.r.o.
Rozsah:Kompletní přetěsněni transformátorů a revize aktivních částí
Místo:Areál závodu-Kladno
Doba plnění:08/2009
Šrotace TR Nošovice
Investor:EKO Logistics s.r.o.
Objednatel:EKO Logistics s.r.o.
Rozsah:Práce při demontáži transformátoru T400 TR Nošovice (demontáž potrubí, konzervátoru a vytažení stroje ze stání pro převoz)
Místo:TR Nošovice
Doba plnění:08/2009
Revize transformátoru v hotelích
Investor:CPI Hotels, a.s.
Objednatel:CPI Hotels, a.s.
Rozsah:Revize transformátoru (měření a zkoušky oleje)
Místo:Areál Hloubětín
Doba plnění:07/2009
Revize zařízení TRANE
Investor:Česká televize
Objednatel:TRANE CR spol. s.r.o.
Rozsah:Revize kompresoru
Místo:Objekt České televize na Kavčích horách
Doba plnění:04/2009
Elektrodozor v rozvodně
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:PATOK a.s. a Ochrana podzemních vod s.r.o.
Rozsah:Čištění a monitorování kanalizace a výstavba studny
Místo:TR Čechy Střed
Doba plnění:08-09/2009