Reference 2010

SIEMENS

Kompletní převoz příslušenství a oleje
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní převoz příslušenství a oleje transformátoru 350MVA , 400/121/10,5kV
Místo:TR Mírovka/TR výškov
Doba plnění:03/2010
Výměna konzervátoru na transformátoru Siemens 350MVA
Investor:SIEMENS, s.r.o.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Výměna konzervátoru a manipulace s olejem
Místo:TR Mírovka
Doba plnění:07/2010
Skládání příslušenství pro transformátory Siemens
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní složení příslušenství a dozor při skládání nádoby na pozici
Místo:TR Krasíkov a TR Slavětice
Doba plnění:2010

ČEPS, a.s.

Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby
Místo:TR Milín, TR Chodov, TR Čechy Střed,TR Týnec nad Labem a TR Malešice
Doba plnění:2010
Rámcová smlouva o dílo na preventivní údržbu transformátorů zvn a vvn (2010-2013)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby
Místo:TR Čechy Střed
Doba plnění:2010
Filtrace T201
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Filtrace jednotek L1, L2 L3 a Q
Místo:TR Milín
Doba plnění:10/2010

Alpiq Generation (CZ)s.r.o.

Rámcová smlouva o dílo na provádění údržby a servisních služeb na energetických zařízení společnosti Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Investor:Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Objednatel:Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Rozsah:Revize přepínačů odboček (Teplárna Kladno-T4 – 110/35kV, 40MVA, ECK-T11 – 35/6kV, 40MVA a T12 – 110/6kV, 40MVA).
Diagnostika suchých transformátorů do 1,6MVA.
Diagnostika transformátorů 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT.
Vytažení a ekologická likvidace transformátorů z Elektrárny 3.
Oprava transformátoru T1 – Elektrárna 3.
Provedení kontrol a diagnostiky blokových a odbočkových transformátorů bloků 4,5 a 8.
Identifikace poruchy olejového výkonového transformátoru 63MVA a následná oprava.
Místo:Rozvodny společnosti Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Doba plnění:2010

CEZ a.s.

Výměna transformátoru 25MVA za 40MVA
Investor:CEZ a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž, montáž a přeprava transformátoru 25MVA z TR Neratovice do TR Výškov a přeprava transformátoru 40MVA z TR Výškov do TR Neratovice.
Místo:TR Neratovice/TRVýškov
Doba plnění:07/2010
Výměna transformátoru 25MVA za 40MVA
Investor:CEZ a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž transformátoru 25MVA a naložení. Naložení nového transformátoru v TR Čechy Střed a uložení na základ.
Místo:TR Milovice
Doba plnění:04/2010

PRE a.s.

Demontáž transformátoru 40MVA – T103
Investor:PRE a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž a naložení transformátoru pro ekologickou likvidaci
Místo:TR Malešice
Doba plnění:03/2010

RWE GS, s.r.o.

Údržba a nová povrchová úprava transformátoru 25MVA
Investor:RWE GS, s.r.o.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Naložení a složení transformátoru na provizorní stání v PZP Tvrdonice, revize výkonové části přepínače odboček vč. motorového pohonu, výměna olejové náplně přepínače + rozbor oleje, kompletní rozbor oleje z nádoby transformátoru, kontrola těsnosti nádoby – v případě potřeby přetěsnění, kontrola stavu ventilátorů stroje – v případě nutnosti oprava, naložení a složení transformátoru na původní opravené stání v PZP Tvrdonice.
Místo:PZP Tvrdonice
Doba plnění:03-05/2010

VÚJE, a.s.

Revize přepínače a pohonu
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna pohonu
Místo:ES Rimavská Sobota a ES Lemešany
Doba plnění:2010
Přetěsnění a nastříkání transformátoru 66,6MVA (4ks), 220/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Přetěsnění (chladičů, průchodek, konzervátoru, veškerého příslušenství transformátoru), nová povrchová úprava transformátoru (čištění, odmaštění, nový nátěr).
Místo:ES Križovany
Doba plnění:06-11/2010

Ostatní

Oprava transformátorů 35/6,3kV, 6,3 MVA (2ks)
Investor:Coal Services a.s.
Objednatel:Coal Services a.s.
Rozsah:Odvoz transformátoru z rozvodny Lišnice.
Měření izolačních odporů (Riz) vinutí před opravou.
Měření Qv, Up, Čk olejové náplně transformátoru před opravou.
Vypuštění olejové náplně transformátoru.
Přetěsnění průchodek, armatur, dilatační nádoby a dělící roviny nádoby.
Kontrola a seřízení přepojovače.
Vyzvednutí aktivních částí z nádoby, kontrola aktivních částí-dotažení vinutí, magnetického obvodu.
Výměna všech ventilů za nové kulové, BR, teploměru, vysoušeče včetně nové silikagelové náplně, ukazatele hladiny oleje a modernizace příslušenství.
Úprava dilatační nádoby a montáž ukazatele hladiny COMEM.
Výměna kabeláže.
Odpuštění kalu včetně vyčištění nečistot ze dna nádoby.
Plnění transformátoru původní olejovou náplní přes filtrační stanici a doplnění olejem jako náhrada za odpuštěný kal.
Filtrace a odplynění olejové náplně transformátoru-dle výsledků měření oleje.
Nátěr transformátoru.
Měření izolačních stavů transformátoru po opravě-Riz, tg.C+C vinutí.
Provedení rozboru olejové náplně transformátoru po opravě.
Stanovení obsahu PCB látek v oleji.
Vypracování protokolů měření, předávacího protokolu a předání díla.
Místo:TR Líšnice/Revizní věž Mělník
Doba plnění:10-12/2010
Preventivní údržba transformátorů vn Lasselsberger Rakovník
Investor:Lasselsberger, a.s.
Objednatel:Lasselsberger, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Lasselsberger Rakovník
Doba plnění:2010
Kompletní přetěsněni transformátorů vn 630kVA
Investor:nktcables, s.r.o.
Objednatel:nktcables, s.r.o.
Rozsah:Kompletní přetěsněni transformátorů a revize aktivních částí.
Místo:Areál závodu-Kladno
Doba plnění:10/2010
Oprava vyhřátého svorníku
Investor:TOS – MET spol. s.r.o.
Objednatel:TOS – MET spol. s.r.o.
Rozsah:Doprava do dílny a zpět, vytažení transformátoru z nádoby a oprava vyhřátého svorníku, přetěsnění dělící roviny a průchodek, měření (odporu vinutí na všech odbočkách, izolačních odporů vinutí, proudů naprázdno), odebrání vzorku oleje a zkoušky oleje (průrazné napětí, obsah vody), očištění a odmaštění stroje, výměna silikagelu
Místo:TR TOS-MET/Dílna
Doba plnění:08/2010
Demontáž, montáž chladičů pro manipulace s transformátory AEG 66,6MVA (4ks)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ASE-ZVN s.r.o.
Rozsah:Demontáž a montáž chladiče, manipulace s olejem, filtraci oleje.
Místo:TR Tábor
Doba plnění:06-11/2010
Manipulace s transformátory AEG 66,6MVA (4ks)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ASE-ZVN s.r.o.
Rozsah:Vytažení a zatažení transformátorů před stání
Místo:TR Tábor
Doba plnění:06-11/2010