Reference 2011

SIEMENS

Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo:TR Mírovka
Doba plnění:11-12/2011
Kompletace transformátoru Siemens 63MVA
Investor:PRE a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, doplnění olejové náplně transformátoru
Místo:TR Praha střed
Doba plnění:09/2011
Skládání příslušenství pro transformátory Siemens
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní složení příslušenství a dozor při skládání nádoby na pozici
Místo:TR Neznášov, TR Kletné, TR Mírovka a TR Praha střed
Doba plnění:2011
Výměna průchodek 230kV na transformátoru Siemens 200MVA
Investor:SIEMENS, s.r.o.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Výměna průchodek 230 kV
Místo:TR Lískovec
Doba plnění:2011
Složení a šéfmontáž 6 ks suchých distribučních transformátorů Siemens Geafol 1600 kVA, 22/0,42 kV
Investor:Škoda Auto a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní složení a zatažení na pozici
Místo:Škoda Auto datové centrum
Doba plnění:12/2011

ABB s.r.o.

Oprava transformátoru pro převoz
Investor:
Objednatel:
Rozsah:Zavaření chladiče při špatné manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Místo:Areál závodu
Doba plnění:09/2011

ČEPS, a.s.

Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Malešice
Doba plnění:2011
Rámcová smlouva o dílo na preventivní údržbu transformátorů zvn a vvn (2011-2014)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Chodov a TR Opočinek
Doba plnění:2011

Alpiq Generation (CZ)s.r.o.

Rámcová smlouva o dílo na provádění údržby a servisních služeb na energetických zařízení společnosti Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Investor:Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Objednatel:Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Rozsah:Diagnostika suchých transformátorů do 1,6MVA, diagnostika transformátorů 4,5,6,8 BAT a 4,5,6BBT, provedení kontrol a diagnostiky transformátorů 110/22kV, výměna a převoz transformátorů na rozvodně Teplárna, údržba transformátoru T4-Teplárna, revize přepínačů odboček (Elektrárna 2-T1 – 35/5,5kV, 25MVAa T2 – 35/5,5kV, 25MVA), revize přepínačů odboček (ZK3 – T1 – 35/5,5kV, 25MVA a T2 – 35/5,5kV, 25MVA), TR Dříň – odizolování 2 ks transformátorů 110/22kV
Místo:Rozvodny společnosti Alpiq Generation (CZ)s.r.o.
Doba plnění:2011

CEZ a.s.

Výměna transformátorů 25MVA za 40MVA demontáže, přepravy a montáže
Investor:CEZ a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Transformátor -T31 – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov.
Transformátor -T32 se přesune na provizorní stanoviště z betonových jímek Betonbau určených pro stanoviště transformátoru -T102. Provizorní stanoviště pro -T32 je situováno proti stanovišti stávajícího -T33 – přeprava (Ústí locco)
Instaluje se na pozici -T101 rezervní transformátor 25MVA, 110/10,5/(6,3)kV ze skladu ČEZ – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí) + jeřáb Výškov.
Demontují se transformátory -T32 a T33 a jeho staré stanoviště – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov
Instaluje se nový transformátor -T102, 40MVA, 110/23/(6,3)kV a uvede se do provozu do rozvodny 22kV – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí) + jeřáb Výškov
Následně se transformátor -T101 o výkonu 25MVA vymění za definitivní 40MVA, 115/23-10,5/(6,3)kV a instaluje se i nový uzlový odporník pro soustavu 22kV – demontáž a montáž – přeprava (Ústí – Výškov) + jeřáb Výškov – demontáž a montáž – přeprava (Výškov – Ústí 40MVA) + jeřáb Výškov
Místo:TR Ústí nad Labem/TR Výškov
Doba plnění:2010-2011

PRE a.s.

Demontáž transformátoru 63MVA
Investor:PRE a.s.
Objednatel:FABRICOM CZ a.s.-BU Infrastruktura
Rozsah:Demontáž a naložení transformátoru pro ekologickou likvidaci
Místo:TR Praha střed
Doba plnění:07/2011

VÚJE, a.s.

Výměna průchodky 400kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna průchodky 400kV
Místo:ES Podunajské Biskupice
Doba plnění:08/2011
Výměna průchodky 110kV (3ks)
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Výměna průchodek 110kV
Místo:ES Podunajské Senica
Doba plnění:09/2011

Ostatní

Kompletní přetěsněni transformátorů vn 1000kVA
Investor:TOS – MET spol. s.r.o.
Objednatel:TOS – MET spol. s.r.o.
Rozsah:Přetěsnění dělící roviny a průchodek, vytažení transformátoru ze stání pro přetěsnění a jeho opětovné zatažení, provedení silového odpojení transformátoru pro měření a jeho opětovné připojení, měření (odporu vinutí na všech odbočkách, izolačních odporů vinutí, proudů naprázdno), odebrání vzorku oleje a zkoušky oleje (průrazné napětí, obsah vody a kyselost), očištění a odmaštění stroje, doplnění oleje a výměna silikagelu.
Místo:TR TOS-MET
Doba plnění:07/2011
Přetěsněni transformátorů vn 630kVA
Investor:Sport-hotel Kácov
Objednatel:Sport-hotel Kácov
Rozsah:Přetěsnění průchodek, provedení silového odpojení transformátoru pro měření a jeho opětovné připojení, měření (odporu vinutí na všech odbočkách, izolačních odporů vinutí, proudů naprázdno), odebrání vzorku oleje a zkoušky oleje (průrazné napětí, obsah vody a kyselost), očištění a odmaštění stroje, doplnění oleje a výměna silikagelu.
Místo:Rezervace Sport-hotel Kácov
Doba plnění:06/2011
Zjištění závady transformátoru 1600kVA
Investor:Elektrárna Brandýs nad Labem
Objednatel:Ing. František Antfeist
Rozsah:Vytažení transformátoru z kobky, odvoz do místa pro zjištění závady, vytažení transformátoru z nádoby a zjištění závady
Místo:Dílna
Doba plnění:07/2011