Referenční list 2009 – 2016

Preventivní údržba transformátorů vn, vvn a zvn
Investor:Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Objednatel:Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby a diagnostiky transformátorů spadající pod Teplárnu Alpiq.
Místo:Teplárna Alpiq
Doba plnění:2009-do dnes
Preventivní údržba transformátorů vn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Chodov,TR Malešice, TR Opočinek, TR Týnec, TR Neznášov a TR Čechy Střed
Doba plnění:2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Týnec, TR Neznášov a TR Milín
Doba plnění:2009
Výměna jednofázového transformátoru 66,6MVA, 220/110 kV
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Manipulace s transformátorem na rozvodně, montáž příslušenství, zkoušky příslušenství
Místo:ES Považská Bystrica
Doba plnění:05/2009
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:SIEMENS, s.r.o.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo:TR Mírovka
Doba plnění:05/2009
Montáž transformátorové ochrany SERGI pro T401 a T402 v US Steel Košice
Investor:SIEMENS, s.r.o.
Objednatel:ENERTIS, s.r.o.
Rozsah:Montáž transformátorové ochrany, vypracování projektu stavební, strojní a elektročásti, dodávka tuzemských komponent, montáž a zprovoznění celého zařízení pod vedením šéfmontéra SERGI.
Místo:US Steel Košice
Doba plnění:06/2009
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Čechy Střed
Doba plnění:2010-2014
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Chodov, TR Opočinek
Doba plnění:2011-2014
Kompletace blokového transformátoru ABB
Investor:ECK Kladno-K7
Objednatel:ABB s.r.o./FABRICOM CZ a.s. – BU Infrastruktura
Rozsah:Složení transformátoru s trajleru na stání, kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 110/15 kV, 169 MVA
Místo:TR ECK Kladno-K7
Doba plnění:06-09/2012
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens.
Místo:TR Dasný
Doba plnění:08/2012
Kompletace transformátorů SGB 40MVA(2ks)
Investor:Pražská energetika, a.s. (PRE)
Objednatel:COFELYa.s
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, doplnění olejové náplně transformátoru 40MVA-2ks
Místo:TR Lhotka
Doba plnění:09-10/2012
Kompletace třífázového transformátoru Siemens 350MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 350MVA 400/121/10,5 kV Siemens
Místo:TR Čechy Střed
Doba plnění:07/2013
Havárie transformátoru T402
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:EKO Logistics s.r.o.
Rozsah:Odstrojení, vytažení, naložení a odvoz transformátoru do místa likvidace
Místo:TR Chodov
Doba plnění:06-07/2013
Havárie transformátoru T402
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ASE, s.r.o.
Rozsah:Demontáž náhradního transformátoru, zabalení, vytažení transformátoru ze stanoviště, naležení, přesun, složení na provizorní stání, opětovná montáž a přesun na stanoviště.
Místo:TR Mírovka a TR Chodov
Doba plnění:07-08/2013
Výměna transformátoru T403
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:EKO Logistics s.r.o.
Rozsah:Odčerpání oleje, demontáž příslušenství a vysunutí transformátoru ze stanoviště
Místo:TR Řeporyje
Doba plnění:09/2013

Ostatní

Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Lasselsberger Rakovník
Doba plnění:2014-2017
Přetažení transformátoru 350MVA, 400/121/10,5 kV Siemens
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:EGEM s.r.o.
Rozsah:Manipulace s transformátorem na rozvodně
Místo:TR Dasný
Doba plnění:08/2014
Kompletace transformátoru Siemens 25MVA (2ks)
Investor:Lovochemie a.s.
Objednatel:Siemens, s.r.o.
Rozsah:Složení transformátoru s trajleru na stání, kompletní montáž příslušenství, filtrace olejové náplně transformátoru 25MVA 110/6,3 kV Siemens
Místo:TR Lovochemie
Doba plnění:09-12/2014
Preventivní údržba transformátorů zvn a vvn (provozní správa střed)
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Realizace řádu preventivní údržby.
Místo:TR Chodov, TR Opočinek a TR Mírovka
Doba plnění:2015-2018
Výměna pryžového vaku-transformátor ČKD 330MVA
Investor:SEPS, a.s.
Objednatel:VÚJE, a.s.
Rozsah:Demontáž a montáž pryžového vaku, hermetizace transformátoru. Manipulace s olejem zabezpečila společnost VÚJE, a.s.
Místo:ES Moldava nad Bodvou
Doba plnění:09/2015
Převoz rezervního autotransformátoru 350 MVA
Investor:ČEPS, a.s.
Objednatel:ČEPS, a.s.
Rozsah:Demontáž náhradního transformátoru, zabalení, vytažení transformátoru ze stanoviště, naležení, přesun, složení na stání, opětovná montáž.
Místo:TR Čechy Střed a TR Nošovice
Doba plnění:08-10/2015
Oprava transformátorů-T1 (35/5,5 kV, 25 MVA) a T1 (110/22kV 63MVA)
Investor:Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Objednatel:Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Rozsah:Oprava-zavaření dělící roviny, přetěsnění (průchodek, radiátorů,montážních otvorů atd.), výměna (BR, PT100, teploměrů), montáž nových kulových kohoutů do 2“, kompletní nátěr nátěr transformátoru vč. Příslušenství, diagnostika.
Místo:Teplárna Alpiq
Doba plnění:2014-2015
TR 110/22kV Praha – TŘEBORADICE, realizace obnovy stání T101, T102 a T103
Investor:Pražská energetika, a.s. (PRE)
Objednatel:COFELYa.s
Rozsah:Příprava transformátorů na transport, převoz transformátorů ze stávajících umístění do nového stanoviště v areálu transformovny Třeboradice včetně diagnostiky a odběrů oleje po převozu s případnými pracemi s tím spojenými.
Místo:TR Třeboradice
Doba plnění:2015-2016