Služby

Nabízené služby

 • Montáž nových transformátorů, včetně příslušenství
 • Revize a repase transformátorů
 • Revize výkonových přepínačů
 • Revize distribučních transformátorů na stožárech a v transformátorových kobkách
 • Opravy a modernizace transformátorů
 • Přetěsnění dělících rovin nádob transformátorů
 • Přetěsnění průchodek, konzervátorů a ostatního příslušenství
 • Přetěsnění radiátorů a vzduchových chladičů oleje
 • Čištění a povrchové úpravy transformátorů
 • Revize elektrického příslušenství
 • Diagnostiky, rozbory a zkoušky oleje
 • Filtraci transformátorových olejů (bez obsahu PCB)
 • Ekologická likvidace – (šrotace) transformátorů po ukončení jejich životnosti, popř. sjednání odkupu funkčních strojů