Diagnostika, rozbory a zkoušky oleje

Olejový transformátor

Diagnostická měření

 • měření izolačního odporu vinutí – (Riz)
 • měření ohmického odporu vinutí
 • měření převodu napětí naprázdno
 • měření ztrátového činitele vinutí (tg delta)
 • měření napětí nakrátko při sníženém proudu
 • měření magnetizačních proudů při sníženém napětí
 • kontrola odizolování magnetického obvodu
 • kontrola přesnosti teploměrů
 • revize elektrického příslušenství

Rozbory a zkoušky oleje

 • obsah vody – (Qv)
 • elektrická pevnost – (Up)
 • číslo kyselosti – (Čk)
 • PCB látky
 • mezipovrchové napětí
 • plynová chromatografie

Zkoušky pevné izolace

 • Obsah vody v pevné izolaci

Suchý transformátor

Diagnostická měření

 • měření izolačního odporu vinutí
 • měření ohmického odporu vinutí
 • měření převodu napětí naprázdno
 • měření magnetizačních proudů při sníženém napětí