Ekologická likvidace – šrotace

  • Zajišťujeme šrotaci výkonových transformátorů všech typů, výkonů a jmenovitých napětí
  • Součástí šrotace je vystavení příslušných protokolů o ekologické likvidaci transformátoru