Revize transformátorů, repase transformátorů

1. Revize a repase olejových transformátorů bez vytažení aktivní části z nádoby

 • Měření izolačních odporů (Riz) vinutí před opravou
 • Měření Qv, Up, Čk olejové náplně transformátoru před opravou
 • Přetěsnění průchodek, konzervátorů, teploměrů, ukazatele hladiny oleje, Buchholtz-relé a průběžného relé
 • Přetěsnění radiátorů a vzduchových chladičů oleje
 • Přetěsnění ventilů a armatur.
 • Revize výkonového přepínače a pohonu přepínače
 • Čištění a povrchová úprava transformátorů
 • Výměna silikagelové náplně nebo případná výměna vysoušeče za moderní
 • Hermetizace transformátoru se vzduchovým vakem v konzervátoru
 • Diagnostika, rozbory a zkoušky oleje
 • Podle výsledků rozborů transformátorového oleje zajišťujeme jeho filtraci
 • Vypracování protokolů měření, předávacího protokolu a předání díla

2. Revize a repase olejových transformátorů s vytažením aktivní části z nádoby

 • Přeprava do revizní věže
 • Práce uvedené v bodě 1. navíc
 • Vyzvednutí aktivních částí z nádoby, kontrola aktivních částí – dotažení vinutí, kontrola magnetického obvodu
 • Odpuštění kalu včetně vyčištění nečistot ze dna nádoby
 • Kontrola voliče odboček přepínacího zařízení u regulačních transformátorů
 • Přetěsnění dělící roviny transformátoru